Tập trung ứng phó mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo các cấp độ

Ngày 14/11//2023, UBND huyện Bắc Trà My ban hành văn bản số 2386/UBND-NN về việc tập trung ứng phó mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo các cấp độ