Tập huấn trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới năm 2023

Sáng ngày 22/12, Phòng Dân tộc huyện tổ chức tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho hơn 80 đại biểu là cán bộ trong hệ thống chính trị, các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Ảnh 1: Các đại biểu tham dự tập huấn.

 

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên huyện Bắc Trà My thông tin các nội dung cơ bản về: Luật Bình đẳng Giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Một số nhiệm vụ xây dựng gia đình – Giáo dục giá trị, chuẩn mực đạo đức truyền thống trong gia đình và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến nội dung bình đẳng giới và một số kỹ năng thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi chính sách và kỹ năng lồng ghép giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở. Những cách làm hay, hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc về bình đẳng giới tại các địa phương cũng được các đại biểu tham gia trao đổi, chia sẻ sôi nổi tại buổi tập huấn.