UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024

     Chiều ngày 06/01/2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện, chủ trì Hội nghị; tham dự có các Ban Tư vấn Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBMT TQVN các xã, thị trấn.