Đẩy mạnh truyền thông chuyển đổi số

     Ngày 15/1, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số huyện Bắc Trà My năm 2024.