UBND thị trấn Trà My tổng kết công tác vốn vay năm 2023

Chiều ngày ngày 17/1/2024 UBND thị trấn Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vốn vay năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.