Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

     Ngày 20/1, Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).

     Với mục đích nhằm tuyên truyền, vận động và tạo khí thế sôi nổi trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn ra sức thi đua nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yên nước trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, tao sự loan toả trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

     Chủ đề phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Quảng Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

     Theo đó, các nội dung thi đua gồm: Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước; Triển khai các phong trào thi đua yêu nước phải tập trung cụ thể hoá chủ đề thi đua gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Triển khai hiệu quả phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thi đua tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Thi đua vượt khó, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập đoàn cơ sở; đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

     Thời gian tổ chức từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024 và được chia làm 02 đợt.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn