Báo cáo số công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2023

Ngày 22/02/2024, UBND huyện Bắc Trà My ban hành Báo cáo số 56/BC-UBND về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2023. 

Chi tiết các báo cáo đính kèm bên dưới:

  1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2023
  2. Báo cáo kết quả lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2023.
     

Tin liên quan

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

03/04/2024 | 09:56 AM
Ngày 02/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công văn số 713/UBND-NN về chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn