Bắc Trà My triển khai Đề án phục hồi rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phục hồi rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường huyện Bắc Trà My giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030 được HĐND huyện Bắc Trà My thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 07/6/2023; hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện có điều kiện phát huy các nguồn tài nguyên hiện có về đất đai, lao động, các nguồn tài nguyên khác ở nông thôn, góp phần to lớn vào sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp; góp phần giữ đất, chống sạt lở, bảo vệ nguồn nước ở khu vực đầu nguồn, khu dân cư, các công trình công cộng, góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, tạo môi trường sinh thái để phát triển du lịch.

     Ngày 01/3, UBND huyện vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phục hồi rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường huyện Bắc Trà My năm 2024

     Theo đó, với mục tiêu bảo vệ môi trường khu vực đầu nguồn để điều tiết nguồn nước, cải thiện môi trường sống, điều hòa khí hậu, bảo vệ công trình công cộng, khu dân cư, phục vụ tưới tiêu cho các hộ có diện tích lúa và hoa màu, tạo cảnh quan thiên nhiên và kích thích phát triển du lịch trong khu vực. Sử dụng hiệu quả diện tích dưới tán rừng để phát triển dược liệu, các loài cây lâm sản ngoài gỗ theo định hướng lấy ngắn nuôi dài, cải thiện sinh kế cho người dân trên địa bàn huyện

     Tiếp tục tổ chức quản lý tốt toàn bộ diện tích có hiện trạng rừng tự nhiên (khoảng 3.700 ha) thuộc khu vực phục hồi của Đề án.

     Trồng mới và chuyển đổi dần rừng sản xuất đối với loài cây Keo nguyên liệu sang cây bản địa với tổng diện tích khoảng 235 ha, trong đó: đối với diện tích tổ chức quản lý là 45 ha; đối với hộ gia đình, cá nhân là 189 ha. 

     Trồng mới đối với khoảng 08 ha diện tích có hiện trạng đất trống trong quy hoạch rừng phòng hộ của Đề án. 

     Khoanh nuôi xúc tiến sinh rừng với khoảng 500 ha, trong đó: khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên khoảng 296 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh trồng bổ sung 203 ha. 

     Trợ cấp gạo cho khoảng 300 hộ với 1200 khẩu, trong đó thuộc khu vực II, III là 223 hộ (900 khẩu); ngoài khu vực II, III khoảng 77 hộ (300 khẩu). 

     Hỗ trợ, phát triển cây dược liệu với khoảng 117 ha dưới tán rừng. 

     Phục hồi, hỗ trợ khoảng 05 ha đất trống nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp thuộc diện tích vườn đồi, vườn nhà, diện tích gần khu dân cư thuộc quyền sử dụng của người dân trong khu vực Đề án để hỗ trợ phát triển các loài cây ăn quả.

Tin liên quan

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

03/04/2024 | 09:56 AM
Ngày 02/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công văn số 713/UBND-NN về chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn