Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH thông qua mã QR Code

Ngày 05/3/2024, Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) huyện Bắc Trà My ban hành Công văn số 423/PCCC-CNCH về việc tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH thông qua mã QR Code: