Xã Trà Đông tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 12/3/2024, xã Trà Đông tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Đông lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự Đại hội có ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể xã, các thôn và 80 đại biểu đại diện cho 834 hộ dân trên địa bàn xã Trà Đông.