Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2024

          Ngày 13/3, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2024.

         Với mục đích nhằm đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để tìm ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của huyện; nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; thông qua kết quả kiểm tra, rút ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trong thời gian đến. Đồng thời, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính huyện.

         Nội dung kiểm tra công tác cải cách hành chính, tập trung vào 05 nhiệm vụ chính: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; công tác thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số.

         Thời gian kiểm tra sẽ tiến hành thường xuyên, đột xuất hoặc theo từng đợt trong năm, với 02 hình thức kiểm tra trực tiếp và tự kiểm tra.

Tin liên quan

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

03/04/2024 | 09:56 AM
Ngày 02/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công văn số 713/UBND-NN về chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn