Bà Hồ Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQVN xã Trà Bui nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 14.3,  UBMTTQVN xã Trà Bui tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội có 90 đại biểu chính thức về tham dự. 

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQVN xã Trà Bui đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Hằng năm, nhân dịp ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11, Mặt trận xã Trà Bui đã tổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc”  sôi nổi, đều khắp ở các khu dân cư trên địa bàn toàn xã, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực tạo khí thế vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong từng cộng đồng dân cư. Mặt trận xã cũng đã tổ chức và thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với số tiền trên 35 triệu đồng; tiếp nhận, phân phối trên 10.000 xuất quà từ các nhà hảo tâm, từ thiện trong và ngoài tỉnh đến cứu trợ cho nhân dân bị thiên tai. Kịp thời nắm bắt, lập hồ sơ và báo cáo lên cấp trên, tiếp nhận và hổ trợ sữa chữa, xây dựng mới hơn 20 nhà ở cho nhân dân trên địa bàn xã đảm bảo theo quy định. 

Trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận xã Trà Bui đã chủ động, tham mưu, phối hợp vơi cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, tổ chức 04 cuộc hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấy ủy, chính quyền địa phương với nhân dân trên địa bàn xã; chủ trì phối hợp 05 cuộc “diễn đàn” Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân, với tổng số 2100 lượt người tham dự, có hơn 60 ý kiến trao đổi, giải trình và tiếp thu giải quyết trả lời cho nhân dân tại các diễn đàn, đối thoại trên; định kỳ sáu tháng và một năm có thông báo công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc tại các kỳ họp của HĐND xã.