Bắc Trà My: Thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chính sách an sinh xã hội

Thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chính sách an sinh xã hội góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đảm bảo chi trả kịp thời, nhan chóng, công khai minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

 

         Ngày 15/3, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2024.

         Theo đó, việc chi trả thực hiện trên phạm vi 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đối tượng triển khai là Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế … đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng; người hưởng trợ cấp mai táng phí.

         Huyện Bắc Trà My sẽ tập trung thông tin, tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người có công cách mạng, người hưởng chế độ trợ giúp xã hội và thân nhân đối tượng, cộng đồng biết, nắm được chủ trương, mục đích ý nghĩa của việc chuyển đổi phương thức chi trả tiền trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách trợ cấp xã hội từ tiền mặt sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt; vận động đối tượng, gia đình đối tượng đăng ký tham gia.

         Theo Kế hoạch, đối với đối tương đã được mở tài khoản thì tiến hành thu thập thông tin số tài khoản về UBND huyện để chi trả ngay trong từ tháng 4/2024.

         Đối với đối tượng chưa có tài khoản thì thông báo cho đối tượng, gia đình, người giám hộ, người được ủy quyền của đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và trợ giúp xã hội để đăng ký tham gia chi trả không dùng tiền mặt và cung cấp thông tin cá nhân (họ và tên; ngày/tháng/năm sinh; nơi thường trú; số điện thoại di động; số Căn cước công dân/số định danh cá nhân …) phục vụ cho việc mở tài khoản cho đối tượng thụ hưởng được thực hiện ở từng địa bàn thôn, tổ dân phố. Đồng thời, ưu tiên thực hiện mở tài khoản tại nhà nếu đối tượng không đi lại được; thực hiện rà soát, đối chiếu thông tin, phân loại, lập danh sách đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền đảm bảo đủ điều kiện mở tài khoản cá nhân hoặc thiếu giấy tờ liên quan để hướng dẫn bổ sung; nhân viên đơn vị cung ứng dịch vụ hướng dẫn cụ thể thủ tục mở tài khoản, cấp thẻ ATM, hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chi trả qua tài khoản cá nhân được ủy quyền.

Tin liên quan

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

03/04/2024 | 09:56 AM
Ngày 02/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công văn số 713/UBND-NN về chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn