Bắc Trà My hoàn thành công tác Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029

Thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TU, ngày 13/7/2023 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Hướng dẫn số 29/HD-MTTQ-BTT ngày 22/8/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Bắc Trà My đã thành lập 02 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị và làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ 13/13 xã, thị trấn; đồng thời, xây dựng kế hoạch duyệt nội dung, nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã chọn 01 đơn vị (Trà Tân) để tổ chức Đại hội điểm. Ngay sau khi kết thúc Đại hội điểm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị nhằm rút kinh nghiệm cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đối với các xã, thị trấn còn lại. Đến thời điểm hiện tại 13/13 xã, thị trấn trên toàn huyện đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029. Hầu hết, các địa phương đã chủ động, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội đảm bảo nội dung, chất lượng và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã tập trung phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; chuẩn bị tốt nội dung các văn kiện trình Đại hội đảm bảo chất lượng; tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; thực hiện các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện xã Trà Tân, nhiệm kỳ 2024-2029

 

Tại Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn huyện đã hiệp thương, dân chủ, cử 405 vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở; hiệp thương cử 119 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My khoá XI, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu thành phần. Dự kiến kế hoạch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My khoá XI, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra vào ngày 17/5/2024. 

Có thể khẳng định, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; tạo khí thế và niềm tin trong việc tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng huyện Bắc Trà My ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

 

Tin liên quan

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

03/04/2024 | 09:56 AM
Ngày 02/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công văn số 713/UBND-NN về chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn