Hướng dẫn liên kết tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia với tài khoản VNeID

Với mục đích tự động cập nhật những thông tin, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính bản điện tử đã có trong Kho dữ liệu (tạo bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia) sang Kho dữ liệu (tạo bởi tài khoản VNeID) phục vụ tái sử dụng để nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản cấp bởi Cổng quốc gia.

 

Thực hiện nhập các trường thông tin theo hướng dẫn. Sau đó bấm đăng nhập.