Động lực thoát nghèo bền vững ở Bắc Trà My

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) được triển khai đã tạo thêm động lực cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

btm.jpg

Bắc Trà My phấn đấu thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong năm 2024.

 

Với Bắc Trà My, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân là việc làm đầu tiên được huyện thực hiện trước khi bước vào triển khai các dự án, tiểu dự án của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình).

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay, huyện tổ chức tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức như trên sóng truyền thanh, cổng thông tin điện tử, qua kênh người có uy tín, qua các hội nghị triển khai từng dự án của các chương trình…

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu của huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thuộc Chương trình cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Tuấn cho biết: “Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện Chương trình đã góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào DTTS tiếp tục được nâng lên”.

tra-tan.jpg

Diện mạo các xã miền núi Bắc Trà My có nhiều đổi thay.

 

Cũng theo ông Tuấn, Chương trình bắt đầu triển khai vào năm 2022, chưa có đầy đủ hướng dẫn nên việc thực hiện còn lúng túng. Đến năm 2023, mọi việc mới đồng bộ, các đơn vị, địa phương bắt đầu thực hiện từng dự án, tiểu dự án.

Tính đến hết tháng 1/2024, tổng nguồn vốn giải ngân của địa phương ở cả 2 năm đạt hơn 100 tỷ đồng (đạt 52%), tạo động lực cho sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Năm 2024, nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tiếp tục được Bắc Trà My quyết tâm thực hiện. Theo đó, Bắc Trà My sẽ rà soát, đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi trên địa bàn, làm cơ sở để tổ chức thực hiện Chương trình gắn với xây dựng nông thôn mới ở vùng DTTS và miền núi.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sẽ được theo dõi, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đặc biệt, việc tập trung nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình trên địa bàn các xã, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Tùy theo tình hình thực tế của từng xã, huyện sẽ giao nhiệm vụ, mục tiêu phù hợp.

Đồng thời UBND huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai thực hiện Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững trên cơ sở nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn