Bắc Trà My triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024

Ngày 22/3, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024.

         Theo đó, mục tiêu trong năm 2024 tiếp tục thực hiện thực hiện nghiêm, đầy đủ, toàn diện, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, góp phần “Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

         Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm, bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

         Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ban, ngành, hội, đoàn thể chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm “nêu gương”, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan,ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm.

         Tiếp tục khai thác các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phục vụ quản lý xã hội, phòng, chống tội phạm.

         UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể và Ban Chỉ đạo 138 xã, thị trấn quán triệt và tổ chức triển khai kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 thiết thực, cụ thể và hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được 8 giao; định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả về BCĐ 138 huyện.

         Giao Công an huyện - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Đánh giá thực trạng tình hình, những vấn đề nổi lên về tình hình tội phạm, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo về Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, UBND tỉnh theo đúng quy định.

Tin liên quan

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

03/04/2024 | 09:56 AM
Ngày 02/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công văn số 713/UBND-NN về chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn