Bắc Trà My tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm Trà My

Ngày 26/3, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch tổ chức trưng bày, giới thiệu sảm phẩm Trà My, nhân Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My lần thức IV, năm 2024