Bắc Trà My: Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 29/3, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị đánh giá công tác BHXH, BHYT năm 2023 và triển Kế hoạch công tác BHXH, BHYT năm 2024. Tham dự có đồng chí Văn Phú Quân - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam; Đ/c Trần Thị Thu Hồng - Trưởng Phòng Quản lý thu, sổ thẻ BHXH tỉnh. Đồng chí Lê Văn Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Văn Phú Quân - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị

         

         Năm 2023, công tác thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Bắc Trà My đạt được những kết quả rất tích cực. Số lao động tham gia BHXH là 2.743 người (trong đó BHXH bắt buộc 2.303 người, BHXH Tự nguyện 443 người), chiếm khoảng 11,13% lực lượng trong độ tuổi lao động; số lao động tham gia BHTN là 1.715 người, chiếm khoảng  7,16% lực lượng trong độ tuổi lao động; số người tham gia BHYT là 43.034 người, chiếm tỷ lệ bao phủ BHYT khoản trên 98,5% dân số trên địa bàn. Số thu BHXH, BHYT, BHTN thực hiện trong năm 2023 là 84,699 tỷ đồng đạt 104,17% kế hoạch giao của BHXH tỉnh. Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho người thụ hưởng luôn được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ theo quy định. Trong năm 2023 đã thực hiện giải quyết và chi trả các chế độ BHXH với số tiền trên 58,211 tỷ đồng. Việc triển khai thực chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của BHXH tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã trên địa bàn huyện nên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến với người lao động và nhân dân trên địa bàn. Về công tác giám định BHYT và quản lý quỹ khám chữa bệnh luôn được tăng cường, thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi và điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm đến công tác BHXH, BHYT, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT như: Chỉ thị số 18-CT/HU ngày 20/03/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện; UBND huyện luôn quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện và chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo cấp xã; Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai đúng quy định tại khoản 6, Điều 11, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/06/2023 của Chính Phủ về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ về lĩnh vực BHXH, BHYT đối với chức danh cán bộ Văn hóa xã, thị trấn. 

         Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2024.

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Văn Phú Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đề nghị BHXH huyện bám sát Kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2024 để tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho các xã, thị trấn và các Tổ chức thu BHXH, BHYT. Tham mưu UBND huyện kiện toàn ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ cấp huyện đến xã, trong đó các xã đồng bằng cần bổ sung Nhân viên thu BHXH, BHYT các tổ chức dịch vụ vào BCĐ; tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT hộ gia đình, tập trung vào quyền lợi, các chế độ, chính sách người tham gia được hưởng, hỗ trợ của nhà nước về chính sách BHXH, BHYT đối với người dân. BHXH huyện tăng cường phối hợp với các đơn vị, nhất là UBND các xã, thị trấn đối chiếu dữ liệu cấp thẻ để đảm bảo 100% người dân thuộc đối tượng được Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng được cấp thẻ BHYT trên địa bàn và điều chỉnh giảm số người chuyển đi, giảm (chết) đúng quy định. Phối hợp cùng ngành LĐTB&XH tham mưu BCĐ kiến nghị đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết phát triển KT-XH của HĐND huyện hàng năm. 

Đồng chí Lê Văn Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu  tại Hội nghị

 

         Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn – HUV, PCT UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ triển khai một số nhiệm vụ giải pháp như: Tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Bắc Trà My; Huy động nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao; Kiện toàn BCĐ các cấp; Chỉ đạo các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể, cơ quan truyền thông huyện tăng cường tuyên truyền, truyền thông về BHXH, BHYT trong tình hình mới. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trong huyện tổ chức thực hiện pháp luật về BHYT của học sinh; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực; Đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ. BHXH huyện tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho các địa phương cần tính toán và nghiên cứu đảm bảo tính hợp lý. Đề nghị các ngành: BHXH, TBXH, Tài chính cần phối hợp tốt trong công tác cấp thẻ BHYT các đối tượng tượng ngân sách đóng và hỗ trợ đóng được kịp thời, cũng như thanh quyết toán kinh phí cấp thẻ. BHXH huyện cơ quan thường trực BCĐ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ BHXH, BHYT của BCĐ năm 2024 tham mưu BCĐ ban hành thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch giao.

Tin liên quan

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

03/04/2024 | 09:56 AM
Ngày 02/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công văn số 713/UBND-NN về chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn