Tin nắng nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 02/4/2024, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam phát đi bản tin số NONG-08/08h00/QNAM dự báo nắng nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chi tiết bản tin như sau: