Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2024

Ngày 03/4, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2024.

Với mục đích huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện nhằm tổ chức thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện; thống nhất ý chí và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân; cụ thể hoá chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT thành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể ở địa phương, đơn vị mình theo chức năng nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024.

Theo đó, chỉ tiêu đề ra đạt và vượt chỉ tiêu người tham gia BHXH bắt buộc là 2.396 người; đạt và vượt chỉ tiêu người tham gia BHXH tự nguyện là 977 người; đạt và vượt chỉ tiêu người tham gia BHTN là 1.806 người; đạt và vượt chỉ tiêu người tham gia BHYT là 43.563 người.

Thực hiện các giải pháp giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi của người tham gia, phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch giảm tiền chậm đóng xuống dưới tỷ lệ BHXH tỉnh Quảng Nam giao là 0,72%.

Thực hiện tốt dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2024, phấn đấu không vượt dự toán giao.

Triển khai thực hiện việc rà soát dữ liệu hộ gia đình và dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, chuẩn hóa dữ liệu. Phấn đấu 100% người tham gia kê khai số CCCD/ĐDCN và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu BHXH.

Thực hiện cài đặt ứng dụng BHXH số - VssID nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số ngành BHXH.

Tăng tỷ lệ người hưởng trợ cấp BHXH qua hình thức không dùng tiền mặt, phấn đấu năm 2024 có tỷ lệ người hưởng các chế độ qua hình thức không dùng tiền mặt tăng so với năm 2023 và theo kế hoạch giao của Ngành BHXH cấp trên.

Chỉ số hài lòng của cá nhân, đơn vị đối với cơ quan BHXH: Phấn đấu đạt vị trí tốp đầu trong những đơn vị ngành dọc tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

Chỉ số cải cách hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT: Phấn đấu đạt vị trí tốp đầu trong những đơn vị ngành dọc tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

03/04/2024 | 09:56 AM
Ngày 02/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công văn số 713/UBND-NN về chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn