Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam - Chi nhánh thủy lợi Phú Ninh

Ngày 11/4/2024, UBND huyện Bắc Trà My ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam - Chi nhánh thủy lợi Phú Ninh do không còn nhu cầu sử dụng và giao cho Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Bắc Trà My quản lý tại xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My.

Chi tiết Quyết định xem TẠI ĐÂY.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn