Thông báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Ngày 12/4, UBND huyện ban hành Thông báo số 243/TB-UBND về nghỉ Lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) năm 2024.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện được nghỉ 01 ngày Thứ năm (ngày 18/4/2024).

Các cơ quan, đơn vị có kế hoạch phân công trực, bảo vệ để xử lý kịp thời những công việc đột xuất. Các đơn vị bảo vệ an ninh - trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng; các doanh nghiệp do yêu cầu phải làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày, bố trí nghỉ luân phiên thì Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp căn cứ vào ngày nghỉ hàng tuần để bố trí nghỉ bù cho phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong huyện treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 Âm lịch). 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn