Dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn

Ngày 12/4/2024, UBND huyện ban hành Công văn số 812/UBND-VP về việc dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn. Nội dung Công văn cụ thể như sau:

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2024 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm đến nay nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đã xảy ra ở một số địa phương nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung, Tây nguyên. Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có nguy cơ gây nên hạn hán, thiếu nước sạch cho sinh hoạt và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, người lao động trên địa bàn. 

Trên Cơ sở Công văn số 692/SYT-NVY ngày 04/4/2024 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn; để hạn chế tối đa những ảnh hưởng có hại đến sức khỏe người dân và phòng chống dịch, bệnh trong mùa nắng nóng; UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn các tài liệu hướng dẫn do Cục Quản lý Môi trường y tế xây dựng (đính kèm theo Công văn) gồm: (i) Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động”; (ii) Hướng dẫn xử lý nước hộ gia đình bằng các biện pháp đơn giản. Các tài liệu này có những kiến thức cơ bản giúp cho việc thực hiện các biện pháp xử trí, dự phòng một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng, cũng như biết cách áp dụng các biện pháp xử lý nước đơn giản để có nước sạch sử dụng tạm thời cho mục đích sinh hoạt trong mùa khô hạn thiếu nước. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các tài liệu hướng dẫn cho các cán bộ y tế cơ sở, người dân trên địa bàn. Chủ động giám sát, phát hiện sớm các dịch bệnh mùa hè để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh sau các đợt nắng nóng kéo dài và sẵn sàng xử lý khi có tình huống. Đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo y tế ứng phó với tình hình nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước sạch tại địa phương, đặc biệt chú trọng đảm bảo đủ nước sạch, vệ sinh cho sinh hoạt của các trạm y tế và người dân.

Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Đọc Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động” và Hướng dẫn xử lý nước hộ gia đình bằng các biện pháp đơn giản tại đây.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn