Thông báo về việc nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

Ngày 22/4/2024, UBND huyện Bắc Trà My ban hành Thông báo số 253/TB-UBND về việc nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Nội dung Thông báo cụ thể như sau:

Thực hiện Thông báo số 118/TB-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, UBND huyện thông báo như sau: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện (gọi chung là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4//2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Vậy, dịp nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024). 

2. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật; các đơn vị bảo vệ an ninh - trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng; các doanh nghiệp do yêu cầu phải làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày thì căn cứ quy định thời gian nghỉ lễ, tết tại Điều 112 của Bộ luật Lao động và chế độ tuần làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình, thực hiện việc bố trí thời gian nghỉ Lễ và nghỉ bù phù hợp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

3. Do thời gian nghỉ Lễ dài ngày vì liền kề với ngày nghỉ cuối tuần nên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có kế hoạch phân công trực, bảo vệ và thực hiện nghiêm túc lịch trực, bảo vệ để xử lý kịp thời những công việc đột xuất trong những ngày nghỉ Lễ. 

4. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong huyện treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong 02 ngày, từ ngày 30/4 đến hết ngày 01/5/2024. Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn các địa phương treo cờ, Pano, biểu ngữ và tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp trong ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng Thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân được biết, tổ chức triển khai thực hiện.

Xem và tải file Thông báo TẠI ĐÂY.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn