Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 26/4, UBND huyện vừa ban hành Công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Theo đó, UBND huyện giao các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả Kế hoạch số 152/KHUBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 335-KH/TU ngày 03/11/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; Công văn số 327/UBND-KTN ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về lâm nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh và các quy định của pháp luật về lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.

Giao UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện các quy định về PCCCR; rà soát, xác định cụ thể vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao trên địa bàn quản lý để có phương án chủ động PCCCR phù hợp. Xây dựng phương án chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị hỗ trợ để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các lực lượng thường xuyên, túc trực phối hợp với lực lượng các đơn vị liên quan để kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng và sử dụng lửa trong và gần rừng trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Giao Ban Quản lý rừng phòng hộ thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng, PCCCR trong lâm phận được giao quản lý, tổ chức lực lượng bảo vệ rừng và PCCCR đảm bảo về số lượng tại các chốt, trạm trên từng địa bàn, khu vực quản lý để kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hỗ trợ lực lượng cho các địa phương khác khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm nếu có cháy rừng xảy ra; Phối hợp với các địa phương tổ chức cắm biển báo, biển cấm, bảng tuyên truyền về PCCCR tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao.

Giao Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường công tác phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp có hiệu quả về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn, các bộ phận liên quan ứng trực thường xuyên và sẵn sàng phương tiện, dụng cụ, thiết bị để đảm bảo ứng phó, cứu chữa kịp thời khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tham mưu thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, “5 sẵn sàng”, tham mưu đề xuất mua sắm trang thiết bị, dụng cụ PCCCR cho địa phương, các xã, thị trấn để đảm bảo trang thiết bị thực hiện phương án PCCCR; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể cho các thành viên; trong những ngày nắng nóng kéo dài (cấp dự báo cấp IV, cấp V) tham mưu UBND huyện thông báo dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng nhằm kiểm soát lửa rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại về rừng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn huyện; theo dõi diễn biến tình hình về công tác bảo vệ rừng và PCCCR, kịp thời tham mưu và triển khai có hiệu quả các giải pháp về bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường kiểm tra và giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng và PCCCR của các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan; tham mưu xử lý nghiêm những hành vi gây cháy rừng, không chấp hành các quy định về PCCCR.

Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo các lực lượng, bộ phận liên quan chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn huyện, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn