Thư mời báo giá Thiết bị camera Hội nghị truyền hình trực tuyến

Ngày 08/5/2024, Văn phòng HĐND&UBND huyện Bắc Trà My ban hành thư mời báo giá thiết bị camera Hội nghị truyền hình trực tuyến.

Theo đó, Văn phòng HĐND&UBND huyện Bắc Trà My trân trong kính mời các Công ty, doanh nghiệp cung cấp thiết bị camera trên địa bàn tỉnh quan tâm tham gia và gửi bảng báo giá thiết bị về Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Địa chỉ: Thôn Dương Hoà, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian: Chậm nhất trước ngày 10/5/2024.

Số điện thoại liên hệ: 0966537287.

Danh mục báo giá xem chi tiết tại đây!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn