Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

Ngày 14/5/2024, UBND huyện ban hành Công văn số 1082/UBND-VP về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện. 

Theo đó, UBND huyện giao: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác truyền thông, vệ sinh môi trường, phát động phong trào diệt lăng quăng/bọ gậy, hưởng ứng tích cực các đợt phun hóa chất diệt muỗi, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy), xử lý ổ dịch trên trên địa bàn huyện phù hợp với tình hình dịch của địa phương. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ổ dịch xuất hiện trên địa bàn, tổ chức xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài.

- Tăng cường phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh, cập nhật tình hình dịch bệnh tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chủ động, tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh SXHD và phối hợp tốt trong xử lý phun hóa chất. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế để kịp thời điều tra, xác minh tình hình dịch. Đặc biệt lưu ý việc cập nhật thông tin những ca bệnh nặng xin về và tử vong do sốt xuất huyết để tránh thống kê bỏ sót các trường hợp tử vong. 

3. UBND các xã, thị trấn:

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến các thôn, tổ trên địa bàn quản lý về vệ sinh môi trường, phát động phong trào diệt lăng quăng/bọ gậy, hưởng ứng tích cực các đợt phun hóa chất diệt muỗi, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết. 

- Phối hợp với ngành Y tế giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ổ dịch xuất hiện trên địa bàn, tổ chức xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài. Vậy, UBND huyện giao Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn