Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Giải cầu lông CNVCLĐ huyện Bắc Trà My năm 2024

Ngày 14/5/2024, Liên đoàn Lao động huyện ban hành Thông báo số 22/TB-LĐLĐ về việc thay đổi thời gian tổ chức Giải cầu lông CNVCLĐ huyện Bắc Trà My năm 2024.

Thông báo cụ thể như sau:

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn