Khen thưởng 8 tập thể, cá nhân điển hình làm theo gương Bác

Sáng ngày 16/5, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 (ngày 18/5/2021) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 (ngày 15/5/2016) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

z5445356832951_094806ed926966b0349aa30b66957dc1.jpg

Huyện ủy Bắc Trà My khen thưởng các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác.

 

Trong 3 năm qua, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện, tình hình của từng đơn vị, địa phương. Các tập thể, cá nhân còn ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong việc thông tin, tuyên tuyền nội dung về học tập và làm theo Bác.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai tại các chi, đảng bộ cơ sở như: mô hình đan lát truyền thống, heo đất tiết kiệm; vận động cán bộ cùng với đồng bào Ca Dong khai hoang, phục hóa diện tích hơn 17.214m2 ở xã Trà Giác để trồng lúa nước và đào đắp làm đập dâng, kênh mương dẫn nước về tưới cho cánh đồng; vận động nhân dân thực hiện tốt việc di dời, giải phóng bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường dự án liên kết vùng...

cu-quenh.still003.jpg

Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My giúp dân khai hoang trồng lúa nước. 

 

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tuy hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nhưng tích cực tham gia hiến đất, hoa màu trên đất để làm đường giao thông nông thôn và các công trình dân sinh.

Dịp này, Huyện ủy Bắc Trà My khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác thời gian qua.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn