Hội LHPN huyện Bắc Trà My ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ phòng chống tảo hôn” tại xã Trà Bui

Ngày 24/5/2024, Hội LHPN huyện Bắc Trà My tổ chức ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ phòng chống tảo hôn” tại thôn 5 – xã Trà Bui với 30 cặp vợ chồng tham gia.