Đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng huyện Bắc Trà My lên sàn thương mại điện tử

Sàn thương mại điện tử với phương thức tiêu thụ trực tuyến, giúp nâng cao giá trị, tạo đầu ra bền vững cho các mặt hàng nông sản trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Sản phẩm tinh dầu Quế Trà My Minh Phúc trên sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam

 

Ngày 10/6, UBND huyện ban hành Công văn số 1300/UBND-PVHTT về việc đẩy mạnh đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương lên sàn thương mại điện tử.

Theo đó, UBND huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các phòng ban của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở, hộ sản xuất nông nghiệp đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng lên sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam và sàn thương mại điện tử Postmart; đưa nội dung, tiêu chí “đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử” trong đánh giá, hỗ trợ sản phẩm OCOP.

Giao Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho các cơ sở, hộ sản xuất nông nghiệp về hướng dẫn khởi tạo, đăng bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Postmart; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền lợi ích, ý nghĩa của việc đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử trên Cổng thông tin điện tử huyện và mạng xã hội; theo dõi, tổng hợp các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của huyện Bắc Trà My trên các sàn thương mại điện tử.

Giao Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện xây dựng chuyên mục, tin bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương thông qua sàn thương mại điện tử.

Giao UBND các xã, thị trấn thông tin, tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Giao Bưu điện Bắc Trà My phối hợp với các cơ quan liên quan và bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở, hộ sản xuất nông nghiệp khởi tạo, đăng bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Postmart.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn