Các hoạt động Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đến nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã hoàn thành các công trình, phần việc có ý nghĩa, thiết thực nhằm giúp đỡ người nghèo, yếu thế và tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp… .

Theo đó, xã Trà Sơn trồng 190 cây hoa Quỳnh liên ở các khu dân cư trên địa bàn toàn xã. "Đường cờ đoàn kết" tại thôn Lâm Bình Phương công trình dài hơn 200m, với tổng kinh phí gần 15 triệu đồng.

 

 

Xã Trà Đốc trao sinh kế đồng hành, giúp đỡ hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững và Ra quân “Trồng hoa tạo cảnh quan nơi công sở.