Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 14/6, huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá” trên địa bàn huyện Bắc Trà My tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng, là nội dung cốt lõi và nhân tố quyết định chất lượng của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: M.H

 

Trong năm 2023 có 11.385 hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, trong đó có 10.591 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 93% (tăng 2% so với năm 2022). 

Có 42/46 thôn, tổ dân phố công nhận danh hiệu Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, chiếm tỷ lệ 91,3%, đạt 100% so với kế hoạch. Trong đó, có 21 thôn, tổ dân phố giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liên tục trở lên; có 06 thôn văn hóa tiêu biểu, gồm: thôn Thanh Trước - xã Trà Đông, thôn 2 – xã Trà Nú, thôn 2 – xã Trà Tân, thôn Dương Thạnh - xã Trà Dương, thôn 1 - xã Trà Giác và tổ dân phố Trấn Dương – thị trấn Trà My.