Tập huấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Sáng nay 26.6, Chi cục thống kê khu vực Tiên Phước - Trà My tổ chức hội nghị tập huấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 cho 50 cán bộ, điều tra viên tại các địa phương.

 

Tại lớp tập huấn, lãnh đạo Chi cục thống kê khu vực Tiên Phước - Trà My đã hướng dẫn cụ thể về kỹ năng tiếp cận hộ, giới thiệu mục đích, yêu cầu, trách nhiệm của giám sát viên, Tổ trưởng, điều tra viên, nghiệp vụ, quy trình điều tra. Đồng thời, trao đổi, thảo luận các vướng mắc trong tổ chức thực hiện, nghiệp vụ điều tra và thống nhất các nội dung nghiệp vụ. Huyện Bắc Trà My sẽ thực hiện điều tra về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, có 2 địa bàn điều tra toàn bộ, 4 địa bàn điều tra 40 hộ mẫu và 25 địa bàn điều tra 30 hộ mẫu. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/7/2024 đến ngày 15/8/2024, thời điểm điều tra là 0h ngày 01/7/2024. 

Cuộc điều tra lần này nhằm hu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030; làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn