Huyện Bắc Trà My mở đợt cao điểm vận động Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cũng như sử dụng xung điện khai thác trái phép nguồn lợi thủy sản

UBND huyện Bắc Trà My vừa  ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 24/6/2024 về việc mở đợt cao điểm vận động Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cũng như sử dụng xung điện khai thác trái phép nguồn lợi thủy sản.

Theo đánh giá, thời gian qua, công tác vận động quần chúng Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã được Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, với điều kiện đặc thù của huyện miền núi, từng là căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ kháng chiến, tập quán canh tác nương rẫy, thói quen săn bắn động vật rừng, có diện tích sông hồ, lòng hồ lớn... thì các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vẫn còn trôi nổi nhiều ở ngoài xã hội, cũng như sử dụng xung điện khai thác trái phép nguồn lợi thủy sản là yếu tố phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn huyện. 

Người dân xã Trà Gi ác tự nguyện giao nộp súng tự chế. Ảnh: Tú Vân

 

Đồng thời, theo báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm vận động Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo diễn ra vào quý IV năm 2023, lực lượng Công an toàn huyện đã vận động, thu hồi được hơn 100 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại, chủ yếu là súng săn mua trên mạng và súng tự chế dùng để săn bắn động vật rừng. Điều này càng chứng minh số lượng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn tồn đọng trong nhân dân rất nhiều, cần phải tổ chức vận động thu hồi, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo quy định của pháp luật, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Để thực hiện hiệu quả công tác vận động giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, UBND huyện đã giao các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bao gồm: tuyên truyền các văn bản của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thông tin về các vụ việc điển hình xảy ra trên địa bàn và kết quả xử lý của cơ quan chức năng, các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng, các chế tài xử lý, hậu quả, tác hại về người và tài sản liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo và sử dụng xung điện trái phép; tổ chức vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và xung điện đang cất giữ trái phép; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, hộ gia đình, các doanh nghiệp... ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và xung điện; tổ chức điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh các vụ án về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đồng thời đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điểm để phục vụ công tác tuyên truyền, nhằm răn đe giáo dục chung; thực hiện tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và xung điện thu hồi được bảo đảm an toàn và theo đúng quy định của pháp luật.

Đợt cao điểm vận động Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và sử dụng xung điện khai thác trái phép nguồn lợi thủy sản sẽ bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài đến hết tháng 12/2024.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn