Hội đồng Nhân dân xã Trà Sơn khóa XII tổ chức kỳ họp thứ chín, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 28/6/2024, HĐND xã Trà Sơn khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 9 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, quyết toán thu chi ngân sách năm 2023, đồng thời thông qua quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) xã Trà Sơn giai đoạn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND xã, các đại biểu đại diện các ngành, hội đoàn thể, các trường học, các thôn trên địa bàn xã Trà Sơn. Đồng chí Lê Doãn Phước – Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Phan Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐND xã chủ tọa kỳ họp.

 

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024; tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2024; chương trình giám sát của HĐND xã năm 2025. Thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Trà Sơn, huyện Bắc trà My, giai đoạn đến năm 2030 đã hoàn chỉnh; danh mục công trình duy tu năm 2024 và kỳ họp xem xét cho thôi làm đại biểu HĐND đối với 01 đại biểu. Các ý kiến tham gia tại kỳ họp tập trung vào các vấn đề về giải pháp quản lý bảo vệ rừng, giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, đề xuất đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn xã do huyện làm chủ đầu tư, thống nhất hướng quy hoạch chung toàn xã. Kỳ họp đã thông qua 07 Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Doãn Phước - Chủ tịch HĐND xã Trà Sơn đề nghị UBND xã chỉ đạo các ban ngành, đơn vị, các thôn tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong năm 2024, phấn đấu đưa xã Trà Sơn về đích Nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn