Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2024

Ngày 02/7, UBND huyện vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2024.

Với mục đích nhằm tuyển dụng đủ số lượng biên chế viên chức chưa sử dụng trong năm 2024 để bổ sung cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đảm bảo tỉ lệ theo quy định; bổ sung, thay thế kịp thời cho số viên chức nghỉ hưu, nghỉ việc hàng năm; tuyển chọn được những viên chức có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo vị trí việc làm trong các đơn vị trường học thuộc UBND huyện.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2024 là 99 chỉ tiêu, trong đó giáo viên 79 chỉ tiêu, nhân viên 20 chỉ tiêu. Cụ thể: Giáo viên mầm non hạng III 31 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học hạng III 26 chỉ tiêu; giáo viên trung học cơ sở hạng III 22 chỉ tiêu; nhân viên văn thư 09 chỉ tiêu; nhân viên thư viện 06 chỉ tiêu; nhân viên thiết bị, thí nghiệm 03 chỉ tiêu; nhân viên kế toán 02 chỉ tiêu.

Tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển theo 02 vòng. Vòng thứ nhất kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng thứ 2. Vòng thứ 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thí sinh đăng ký tuyển dụng nộp hồ sơ và kèm theo biên lai nộp tiền lệ phí trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Trà My (địa chỉ: Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Lệ phí nộp qua số tài khoản: 3713.0.1045670.00000 tại Kho bạc nhà nước huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian tổ chức tuyển dụng dự kiến trong tháng 8/2024 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

Xem kế hoạch chi tiết tại đây!

PHỤ LỤC I

PHỤ LỤC II

MẪU 01

MẪU 02

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn