Bắc Trà My tổ chức đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2024

Ngày 05/7, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2024.

Với mục đích nâng cao nhận thức, khơi dậy đam mê và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo đến đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, góp phần phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; lựa chọn, tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện.

Theo đó, Hội đồng đánh giá, công nhận Dự án khởi nghiệp sáng tạo sẽ tổ chức Sơ tuyển hồ sơ Dự án khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức đánh giá, chấm chọn Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong quý 3/2024. 

Kết quả công bố, trao giải Dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện sẽ được tổ chức lồng ghép vào các sự kiện, diễn đàn của huyện trong năm.

Xem Kế hoạch chi tiết tại đây!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn