Bắc Trà My triển khai đồng bộ thực hiện việc thu phí và lệ phí các thủ tục hành chính (TTHC) bằng biên lai điện tử tại Bộ phận Một cửa các cấp

Từ tháng 6/2023, UBND huyện Bắc Trà My thực hiện thí điểm việc thu phí và lệ phí các thủ tục hành chính (TTHC) bằng biên lai điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Đây là cách từng bước để người dân, cán bộ công chức có thói quen ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Bắc Trà My triển khai viết sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính

Ngày 18/5/2023, UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch triển khai viết sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2023

Bắc Trà My tổ chức tập huấn cho các Tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn huyện

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số cho các thành viên Tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn huyện. Huyện Bắc Trà My tổ chức các lớp tập huấn cho 46 Tổ công nghệ cộng đồng thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện

Ngọn cờ đầu trong cải cách hành chính ở Quảng Nam

Đầu tư đồng bộ, trọng điểm về nhân, vật lực trong cải cách hành chính (CCHC), huyện Bắc Trà My thu được “quả ngọt”, luôn nhận sự hài lòng, đánh giá cao từ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) và đoạt được vị trí quán quân về chỉ số CCHC đối với các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam.

Bắc Trà My xếp vị trí thứ nhất chỉ số cải cách hành chính

Đứng vị trí thứ 2 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Bắc Trà My tiếp tục vươn lên vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

Bắc Trà My ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Ngày 23/3/2023, UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Bắc Trà My tập huấn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin một cửa điện tử (mới) sẽ được đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 31/3/2023 thay thế cho phần mềm Một cửa điện tử đang sử dụng hiện nay.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn