Đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Bắc Trà My

UBND huyện Bắc Trà My đẩy mạnh thông tin tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 26/4/2022.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn