Đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam và Bắc Trà My Smart

Ngày 18.8, UBND huyện có Công văn đề nghị cài đặt, khai thác sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam và Bắc Trà My Smart phục vụ điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp.

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Thị trấn Trà My tổ chức tập huấn các ứng dụng thông minh và các nội dung liên quan đến chuyển đổi số

Sáng ngày 19.5, Thị trấn Trà My phối hợp với Viettel Quảng Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng thông minh và các nội dung liên quan đến chuyển đổi số.

Đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Bắc Trà My

UBND huyện Bắc Trà My đẩy mạnh thông tin tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 26/4/2022.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn