Ngọn cờ đầu trong cải cách hành chính ở Quảng Nam

Đầu tư đồng bộ, trọng điểm về nhân, vật lực trong cải cách hành chính (CCHC), huyện Bắc Trà My thu được “quả ngọt”, luôn nhận sự hài lòng, đánh giá cao từ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) và đoạt được vị trí quán quân về chỉ số CCHC đối với các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam.

Bắc Trà My xếp vị trí thứ nhất chỉ số cải cách hành chính

Đứng vị trí thứ 2 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Bắc Trà My tiếp tục vươn lên vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

Bắc Trà My ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Ngày 23/3/2023, UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Bắc Trà My tập huấn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin một cửa điện tử (mới) sẽ được đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 31/3/2023 thay thế cho phần mềm Một cửa điện tử đang sử dụng hiện nay.

Bắc Trà My ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số năm 2023

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về phát triển Chính quyền số, Chuyển đổi số năm 2023

UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Ngày 05/01/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Bắc Trà My đạt giải nhất 09 huyện miền núi trong đợt thi đua nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/12/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 3428/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, đơn vị, địa phương đạt giải trong đợt thi Đua nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bắc Trà My đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong 09 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là về thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022.

Xây dựng Chính quyền số trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Trên cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số, đến nay huyện Bắc Trà My đã đạt được một số kết quả bước đầu. Qua đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn