Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Đốc tổ chức phát động xây dựng mô hình điểm “Tổ tự quản về bảo vệ môi trường”

Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới năm 2022, vừa qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Đốc tổ chức Lễ phát động xây dựng mô hình điểm “Tổ tự quản về bảo vệ môi trường” tại tổ 1, thôn 1, xã Trà Đốc.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn