Thư mời báo giá Thiết bị camera Hội nghị truyền hình trực tuyến

Thư mời báo giá Thiết bị camera Hội nghị truyền hình trực tuyến

08/05/2024 | 02:19 PM
Ngày 08/5/2024, Văn phòng HĐND&UBND huyện Bắc Trà My ban hành thư mời báo giá thiết bị camera Hội nghị truyền hình trực tuyến.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn