Bắc Trà My triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024

Ngày 22/3, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn