Quân sự huyện Bắc Trà My nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Năm 2022, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và các phong trào thi đua quyết thắng. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào phát triển về kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trên địa bàn huyện.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn