Thông báo Điều lệ Giải Cầu lông CNVCLĐ huyện Bắc Trà My năm 2024

Ngày 15/5/2024, Ban Tổ chức Giải Cầu lông CNVCLĐ huyện vừa ban hành Điều lệ giải Giải Cầu lông Công nhân, viên chức - lao động huyện Bắc Trà My năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn