Khám sàng lọc bệnh tim, mạch cho trẻ em vùng cao Bắc Trà My

Từ ngày 18 – 22/4, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim, mạch cho trẻ em vùng cao huyện Bắc Trà My.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn