Tìm kiếm sự giúp đỡ khẩn cấp trong bão lũ với tính năng mới của Zalo

Zalo đã triển khai tính năng “SOS” cho phép người dân trong vùng thiên tai, bão lũ chia sẻ vị trí và trạng thái để nhận được sự ứng cứu kịp thời từ cộng đồng.

Tin gió mùa Đông Bắc (9h30 ngày 16/10/2018)

Tin gió mùa Đông Bắc (9h30 ngày 16/10/2018)

Tin về mưa lớn

Tin về mưa lớn

Tin cảnh báo mưa lớn

Tin cảnh báo mưa lớn

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn