Tìm kiếm sự giúp đỡ khẩn cấp trong bão lũ với tính năng mới của Zalo

Zalo đã triển khai tính năng “SOS” cho phép người dân trong vùng thiên tai, bão lũ chia sẻ vị trí và trạng thái để nhận được sự ứng cứu kịp thời từ cộng đồng.

Tin gió mùa Đông Bắc (9h30 ngày 16/10/2018)

Tin gió mùa Đông Bắc (9h30 ngày 16/10/2018)

Tin về mưa lớn

Tin về mưa lớn

Tin cảnh báo mưa lớn

Tin cảnh báo mưa lớn

Cảnh báo mưa lớn (9.30)

Cảnh báo mưa lớn

Cảnh báo mưa giông

Cảnh báo mưa giông

Tin gió mùa Đông Bắc

Tin gió mùa Đông Bắc
Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn