Tin gió mùa Đông Bắc (9h30 ngày 16/10/2018)

Tin gió mùa Đông Bắc (9h30 ngày 16/10/2018)

Tin về mưa lớn

Tin về mưa lớn

Tin cảnh báo mưa lớn

Tin cảnh báo mưa lớn

Cảnh báo mưa lớn (9.30)

Cảnh báo mưa lớn

Cảnh báo mưa giông

Cảnh báo mưa giông

Tin gió mùa Đông Bắc

Tin gió mùa Đông Bắc

Bản tin mưa lớn định lượng

Bản tin mưa lớn định lượng

Tin cảnh báo mưa lớn

Tin cảnh báo mưa lớn

Tin cảnh báo mưa lớn

Tin cảnh báo mưa lớn

Bản tin mưa lớn định lượng

Bản tin mưa lớn định lượng

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn