Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Ngày 02/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công văn số 713/UBND-NN về chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Sởi

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 665/UBND-VP về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn huyện.

Bắc Trà My tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024

UBND huyện vừa có Công văn số 568/UBND-KTHT ngày 15/3/2024 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 trên địa bàn huyện.
Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

03/04/2024 | 09:56 AM
Ngày 02/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công văn số 713/UBND-NN về chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn